Reserveren/ Reservation (Gelieve 2 dagen op voorhand te reserveren / Please reserve 2 days in advance)
Cash aan chauffeur / Cash to driver
SHUTTLE MINI-VIP (laatste ophalen en eerste thuis brengen / Last pick up and bring home first) LUXE-VIP (altijd alleen in wagen of busje / always in car or bus)

HEEN / DOWN

TERUG / BACK

Luchthavenvervoer,Taxi,Transport,Personenvervoer,Airport,Zaventem,Shuttlevervoer,Airportservice

Luchthavenvervoer,Taxi,Transport,Personenvervoer,Airport,Zaventem,Shuttlevervoer,Airportservice